setaroi

 1. eisentrauti

  Bradypodion setaroi juveniles and adults

  Hi, here are some pics of one of the smallest ovoviviparous chameleon species, Bradypodion setaroi: Male pics: Female pics: Juvenile pics, they are max one inch TL !: Enjoy !
 2. Bradypodion Setaroi

  Bradypodion Setaroi

  Bradypodion Setaroi at ten weeks
 3. Bradypodion Setaroi

  Bradypodion Setaroi

  Bradypodion Setaroi at ten weeks
 4. Bradypodion Setaroi Baby

  Bradypodion Setaroi Baby

  Bradypodion Setaroi baby
Back
Top Bottom