Genus: Kinyongia

 1. admin

  Kinyongia adolfifriderici

   • Ituri Chameleon
 2. admin

  Kinyongia asheorum

   • Mount Nyiro Bearded Chameleon
 3. admin

  Kinyongia boehmei

   • Taita Two-horned Chameleon
 4. admin

  Kinyongia carpenteri

   • Rwenzori Helmeted Chameleon
 5. admin

  Kinyongia excubitor

   • Mt. Kenya Sentinel Chameleon
 6. admin

  Kinyongia fischeri

   • Nguru Two-horned Chameleon
 7. admin

  Kinyongia gyrolepis

   • Lendu Chameleon
 8. admin

  Kinyongia itombwensis

   • Itombwe Plateau Chameleon
 9. admin

  Kinyongia magomberae

   • Magombera One-horned Chameleon
 10. admin

  Kinyongia matschiei

   • Giant East Usambara Two-horned Chameleon
 11. admin

  Kinyongia msuyae

   • Southern Highlands One-horned Chameleon
 12. admin

  Kinyongia multituberculata

   • West Usambara Two-horned Chameleon
 13. admin

  Kinyongia mulyai

   • Mt. Nzawa Chameleon
 14. admin

  Kinyongia oxyrhina

   • Eastern Arc One-horned Chameleon
 15. admin

  Kinyongia rugegensis

   • Rugege Highlands Chameleon
 16. admin

  Kinyongia tavetana

   • Kilimanjaro Two-horned Chameleon
 17. admin

  Kinyongia tenuis

   • Usambara Soft-horned Chameleon
 18. admin

  Kinyongia tolleyae

   • Kigezi Highlands Chameleon
 19. admin

  Kinyongia uluguruensis

   • Uluguru Two-horned Chameleon
 20. admin

  Kinyongia uthmoelleri artytor

   • South Pare Uthmöller’s Chameleon
 21. admin

  Kinyongia uthmoelleri uthmoelleri

   • Hanang Uthmöller’s Chameleon
 22. admin

  Kinyongia vanheygeni

   • Poroto Single-horned Chameleon
 23. admin

  Kinyongia vosseleri

   • Vosseler’s East Usambara Two-horned Chameleon
 24. admin

  Kinyongia xenorhina

   • Rwenzori Plate-horned Chameleon
Top Bottom